Skip to main content

Toegevoegde waarde

Onze organisatie is oorspronkelijk voortgekomen uit een Big Four kantoor. Bijna al onze medewerkers hebben een achtergrond bij één van de vier grootste accountantskantoren in Nederland. Dit betekent dat wij werken in overeenstemming met de hoogste professionele standaarden en ervaring hebben in het behalen van deadlines. 

 

De belangrijkste kernwaarden van onze organisatie zijn: professionaliteit, kwaliteit, ondernemerschap en flexibiliteit. Wij kunnen door onze schaalgrootte en korte communicatielijnen ondernemend en slagvaardig inspelen op de behoeften van uw organisatie. Onze organisatie is ondanks de economische ontwikkelingen gegroeid in de afgelopen jaren. Omdat wij in toenemende mate corporate klanten bedienen, hebben wij onze naam van Ten Hoor & Partners Accountants in 2014 gewijzigd in Conclude Accountants, zodat onze naamgeving meer aansluit bij wat wij doen, namelijk; gedegen conclusies trekken.

Wij zijn niet gebonden aan internationale regelgeving en kunnen daardoor meer flexibel opereren dan een Big Four kantoor. Een belangrijk verschil tussen ons kantoor en kleinere- en middelgrote kantoren is dat wij beschikken over specifieke ervaring in de culturele- en bibliotheek sector, de capaciteit en de benodigde kennis hebben voor de uitvoering van een grotere of meer complexe controleopdracht én gelieerd zijn aan een consultancy organisatie en een vooraanstaand trainingsinstituut op het gebied van financiën en governance. Wij zijn van mening dat wij vanuit onze ervaring als consultant van partijen als Achmea, Fujitsu, Colt Technology Service, Equinix | Telecity en Dresdner Bank nog een aanvullende toegevoegde waarde kunnen bieden aan De Bibliotheek Utrecht. Deze toegevoegde waarde is gericht op een betere beheersing van alle risico’s van uw organisatie alsmede transparantie hierover richting u, als Raad van Toezicht.

Waarom Conclude?

Proactief en betrokken

Kiezen voor Conclude Accountants betekent niet alleen kiezen voor een professionele organisatie, maar vooral ook kiezen voor mensen. Wij zijn van mening dat het persoonlijke contact en begrip tussen u en uw accountant de basis vormt voor een optimale samenwerking. Wij van onze kant hebben alle vertrouwen in een goede, vruchtbare samenwerking. Daarnaast hebben wij de ervaring om als klankbord te dienen voor meer ervaren directies en raden van toezicht van middelgrote- en grotere organisaties.

Door de ontwikkelingen op het gebied van elektronisch dataverkeer, uitbesteding van processen naar Software-As-A-Service (SaaS) providers (w.o. bijvoorbeeld BiCAT) en Cloud services (hosting automatisering) ontstaan ook risico’s, zoals het risico van ongeautoriseerde toegang tot informatie of verlies van data. Daarnaast groeit de vraag vanuit toezichthoudende instanties en het maatschappelijk verkeer naar meer transparantie, meer waarborgen tegen fraude of informatiebeveiligingsrisico’s. Conclude Accountants is onderdeel van de THP Groep waar ook SASconsult Risk & Governance Advisors en Constitute Training & Opleiding, onderdeel van uitmaken. U zult een belangrijke toegevoegde waarde ervaren van deze structuur. Vanuit SASconsult adviseert en ondersteunt onze organisatie diverse partijen bij de inrichting van interne beheersing- en risicomanagement systemen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Wij geloven in een lange termijn relatie. Doordat wij als accountantskantoor in Utrecht organisaties in verschillende groeifasen toegevoegde waarde leveren, zorgen wij dat onze opdrachtgevers hun succes realiseren. Wat betekent dit concreet:

ISAE 3402 AUDIT

Het betekent dat wij bij het uitvoeren van een ISAE 3402 audit dit zo efficiënt mogelijk doen, zodat onze opdrachtgever tevreden is en ons aanbeveelt bij andere organisaties. Door onze relatie met SASconsult en de Stichting Corporate Governance beschikken wij over de grootste kennisdatabase op het gebied van ISAE 3402 in Nederland, misschien wel in Europa, daarom kunnen wij deze efficiëntie ook daadwerkelijk leveren en leveren wij toegevoegde waarde door het professioneel adviseren over het ISAE 3402 -rapport.

BIBLIOTHEKEN

Daarnaast hebben wij een groep accountants binnen ons kantoor die gespecialiseerd is in bibliotheken, (overheids-)stichtingen en verenigingen. Wij zijn absoluut gefascineerd door het bibliotheek vak. Nadenken over de toekomst van informatievoorziening. De relatie tussen Google en bibliotheken. Wij begrijpen ook de praktische kant, de politieke relaties en gevoeligheden. Vanuit onze ondernemende visie denken wij met het bestuur van de bibliotheek na over verbetering van de beheersing, kosten en een betere relatie met de overheid.

Over Conclude

Conclude Accountants is een internationaal accountantskantoor dat zich richt op outsourcing assurance zoals ISAE 3402|SOC 1 en ISAE 3000|SOC 2. Wij volgen continue de laatste technologische trends en ontwikkelingen om de beste dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers.