Skip to main content

SSAE 18

SSAE 18 | Outsourcing in de VS

Een SAS70 certificering is sinds enkele jaren de standaard voor serviceorganisaties om verantwoording af te leggen over de interne beheersing. De SAS70 standaard is uitgevaardigd door de AICPA per april 1992. Vanuit het AICPA is een nieuwe standaard uitgevaardigd voor internationaal georiënteerde organisaties; de SSAE 18. Deze standaard is van toepassing op alle service auditor's statements vanaf 2011. De SSAE 18 standaard is voor een groot deel vergelijkbaar met de SAS70 standaard. Een belangrijk verschil tussen SSAE 18 en SAS70 is dat de SSAE 18 standaard een grotere nadruk legt op risico-identificatie en –beheersing. Daarnaast dient het management van de serviceorganisatie een verklaring af te leggen over haar interne beheersing en wordt in de SSAE 18 standaard het begrip 'materialiteit' geïntroduceerd. Voor meer informatie omtrent SSAE 18 wordt verwezen naar ISAE 3402.

Wat kan Conclude Accountants Utrecht voor u betekenen?

Conclude is een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkend accountantskantoor in Utrecht en kan uw organisatie begeleiden in het traject van het opstellen en certificeren van het SSAE 18/ISAE 3402 rapport. Als externe partij kunnen wij u namelijk adviseren over de security- en interne beheersingsorganisatie, wat leidt tot een professioneel resultaat en lagere kosten. Ook zien wij in het traject vaak mogelijkheden voor het efficiënter of effectiever inrichten van processen.

Methodiek

Onze methodiek is gericht op effectiviteit en beheersing van uw kosten. Tijdens de impactanalyse brengen wij uw belangrijkste risico’s in kaart en bepalen wij GAP’s. Na de beschrijving van uw interne beheersingssysteem, uw beheersmaatregelen en de implementatie van ontbrekende maatregelen doen wij een pre-audit. Vervolgens voeren wij eventueel nog herstelmaatregelen door of adviseren u over de verbetering van processen. Ook het audit proces begeleiden wij, zodat dit efficiënt verloopt binnen de door u gestelde deadlines voor het rapport.

Kortom, wij verdiepen ons graag in uw organisatie en uw dienstverlening, om de zekerheid en het vertrouwen van uw cliënten te winnen!

Meer informatie over SSAE 18?

Indien u meer wilt weten over wat Conclude Accountants Utrecht voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via 030 23 33 480. Wij leggen u graag uit wat de toegevoegde waarde van SSAE 18/ ISAE 3402 voor uw organisatie kan zijn.

Leest u vooral ook de business cases op onze website, hierin beschrijven onze klanten waarom onze aanpak m.b.t. SSAE 18/ISAE 3402 zo effectief is.

1 Step

2 Step

3 Step

Over Conclude

Conclude Accountants is een internationaal accountantskantoor dat zich richt op outsourcing assurance zoals ISAE 3402|SOC 1 en ISAE 3000|SOC 2. Wij volgen continue de laatste technologische trends en ontwikkelingen om de beste dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers.