Skip to main content

Solera Insurance

Solera is een softwareleverancier in de auto- en verzekeringssector. De missie van Solera vandaag is 'om de 80% -intelligentie te zijn ... om klanten te helpen het risico van een aanrijding, mechanische of onderhoudsreparatie en service te beheersen'. Solera biedt oplossingen voor algemene auto-informatie en informatie over verzekeringsclaims in de auto-industrie.

Solera combineerde bestaande autogegevens met geavanceerde analysetechnieken, en gebruikte de resultaten om hun gegevens te verbeteren en een effectievere behandeling van claims te creëren. De oplossingen die Solera biedt, worden geleverd door verschillende toepassingen.

Uitdaging

Alle Solera-klanten moeten kunnen vertrouwen op de hoge veiligheidsnormen van Solera. De simpele vraag had een complex antwoord. Er is geen eenvoudige conclusie beschikbaar omdat alle applicaties verschillende applicatiecontroles hebben.

Oplossing

We analyseerden gedetailleerde informatie over elk beveiligingsrisico in elke applicatie, waarbij we ons concentreerden op uniformiteit in deze risico's en het controlekader op bedrijfsrisico's afstemden op elk risico. solera was verplicht te rapporteren in overeenstemming met ISAE 3000 | SOC2 aan de overheid. We zijn begonnen met het implementeren van de Risklane ControlReports-standaard en ontwikkelden een standaardbenadering voor Solera die efficiënter en professioneler was dan de bestaande standaard.

We zijn momenteel bezig met het toepassen van statistische en machine learning-technieken om te modelleren welke controles effectief zijn, efficiënter kunnen worden uitgevoerd of overbodig zijn. Door hiërarchische clustering groeperen we vergelijkbare risico's samen en hebben we onze analyse gebruikt om een ​​effectief controlekader te creëren, dat Solera een basis biedt voor efficiëntere controle.

 Resultaten

We hebben Solera geholpen bij het kwantificeren van welke controles de sleutel zijn om de beveiliging te maximaliseren, en daarom te meten hoe te investeren in de controles die effectief zijn om succes te genereren tegen lagere kosten en met minder bedrijfsstoringen. Gewapend met diepere inzichten in zijn risico's, is Solera nu beter uitgerust om risico's beter te beheersen en dienovereenkomstig aan klanten te rapporteren. - verbetering van zowel gebruikerservaring als kostenbeheersing.

 

Over Conclude

Conclude Accountants is een internationaal accountantskantoor dat zich richt op outsourcing assurance zoals ISAE 3402|SOC 1 en ISAE 3000|SOC 2. Wij volgen continue de laatste technologische trends en ontwikkelingen om de beste dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers.