Skip to main content

Organisatieadvies

organisatieadvies

Door de globalisering hebben organisaties te maken met toenemende onzekerheid en complexiteit. Gecombineerd met razendsnelle marktontwikkelingen, waarbij een jong ‘tech’ startup een volledige markt kan ontwrichten. Hoe blijft u binnen deze markt concurrerend? Hoe kan uw accountant u hiermee helpen?

In de markt kunnen vraagstukken niet alleen vanuit de leiding van de organisatie geanalyseerd worden. Niemand kan alle implicaties van voorgenomen stappen inschatten en het hele veld overzien. Samenwerking bij innovatie wordt hierbij steeds belangrijker met andere bedrijven en kennisinstituten. Conclude, uw accountant, bekijkt uw vraagstukken multidisciplinair; financieel, fiscaal, vanuit uw processen, HR en marketing. Lees onderstaand verder hoe wij u kunnen ondersteunen.

Ondernemen

Ondernemen is een vak, aangeboren en moet gestimuleerd worden. Hoewel dit soms vanzelfsprekend lijkt, blijft het een moeilijke opgave om al deze facetten te beheersen.

 

Zwakke plekken

Het is soms lastig om de zwakke plekken binnen een organisatie bloot te leggen. Kijkt u verder naar de strategie van uw organisatie, dan zult u iets opvallends zien. Strategie is de succesfactor voor de huidige levensfase van uw bedrijf. Echter, diezelfde strategie is lang niet altijd vanzelfsprekend de basis voor succes in de volgende levensfase. Conclude, uw accountant, helpt u graag met deze vraagstukken door het leveren van concreet organisatieadvies.

 

Toekomstbestendig model

Op basis van de analyse van uw organisatie is de strategie gerelateerd aan: de processtructuur, de financiële structuur en het marketing en HR proces. Wij ontwikkelen samen met u een model waarmee u ook in de volgende levensfase van uw organisatie succesvol zult zijn. Binnen enkele maanden zal het resultaat zichtbaar zijn.

U als klant

Als u klant bent van Conclude kijken wij primair naar uw belangen als ondernemer, welke informatie is belangrijk voor u, wat kunt u beter zelf doen en waar kunt u ons beter voor inhuren? Hoe kunnen wij financiële processen optimaal laten aansluiten op uw strategie? Is uw fiscale structuur wel optimaal?

 

Accountant Utrecht

Hoe kan een accountant in Utrecht u hierbij ondersteunen? Vanuit uw specifieke vraagstukken en onze kennis van financiën, uw branchegenoten en fiscaliteit denken wij met u na over de meest optimale structuur. Een structuur die primair past bij wat uw wensen zijn, afgestemd op de mogelijkheden die er zijn.

 

Conclude Accountants werkt vanuit Utrecht voor grote multinationals. Wij ondersteunen grote softwareleveranciers en datacenters bij de certificering en inrichting van informatiebeveiliging, bij het efficiënt inrichten van processen. Banken in Londen ondersteunen wij de inrichting van hun fiscale structuur. Deze financiële- en fiscale kennis combineren wij met ons ondernemerschap om zo MKB klanten optimaal te adviseren, toekomstbestendig te maken. Juist doordat wij processen efficiënt inrichten, kunnen wij onze dienstverlening aanbieden tegen gunstige voorwaarden. Voor u als ondernemer betekent dit, maximaal resultaat tegen de laagste kosten.

Onze adviseurs en accountants kunnen een ondernemer – al dan niet via onze netwerkorganisaties – helpen de zwakke plekken binnen de organisatie bloot te leggen en hem/haar op de juiste terreinen ondersteunen. Tevens kunnen wij ondernemers helpen met de invulling van een nieuwe strategie en de uitvoering van diezelfde strategie. Wanneer u kiest voor organisatieadvies van Conclude en/of haar netwerkpartners, dan betekent dit dat u kiest voor daadwerkelijke hulp. Wij verzanden niet in dikke rapportages en –modellen, maar komen met een concreet actieplan.

 

Conclude, uw accountant in Utrecht staat voor objectief advies en eerlijke begeleiding. Als wij vertrouwen hebben in de toekomst en de financiële risico’s aanvaardbaar achten, gaan wij er helemaal voor.

Naast organisatieadvies kunnen wij uw organisatie op andere vlakken laten excelleren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld accountantscontrole, salarisverwerking, of belastingadvies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 030 23 33 480. Wij leggen u graag uit wat de toegevoegde waarde van onze adviseurs voor uw organisatie kan zijn. Conclude is een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkend accountantskantoor en belastingadviseur in Utrecht.

Over Conclude

Conclude Accountants is een internationaal accountantskantoor dat zich richt op outsourcing assurance zoals ISAE 3402|SOC 1 en ISAE 3000|SOC 2. Wij volgen continue de laatste technologische trends en ontwikkelingen om de beste dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers.