Skip to main content
ISAE_3402_TUV_Conclude

Conclude bundelt krachten met TÜV Nederland

Foto: Ondertekening contract Emile ten Hoor van Conclude (l) en Edwin Franken van TÜV Nederland (r)

Het belang van informatiebeveiliging staat bij veel organisaties hoog in het vaandel waarbij de eigen processen vaak onafhankelijk getoetst worden aan de hand van ISO-audits. Hiernaast wordt om uitbestede processen te controleren, gewerkt met zogenaamde ISAE 3402 of ISAE 3000 assurance verklaringen. Door de partnerovereenkomst met Conclude kunnen klanten van TÜV Nederland naast certificeringsdiensten zoals de ISO 27001 en ISO 9001 ook terecht voor een ISAE 3000 of ISAE 3402  dienstverlening. 

Het belang van  ISAE 3402 en ISAE 3000

Informatiebeveiliging wordt voor organisaties steeds belangrijker. Het managementsysteem gericht op deze informatiebeveiliging wordt vaak getoetst tijdens een ISO 27001 audit. Zodra er vragen ontstaan over de informatiebeveiliging van een uitbestede dienstverlening, dan is een ISAE 3402 of ISAE 3000 vaak een passende audit. Waarom? ISAE 3402  is erkend door financiële toezichthouders zoals de Nederlandsche Bank, maar ook accountants kunnen erop steunen bij hun toetsing van de jaarrekening. 

Voor diensten waarbij belangrijke financiële componenten een rol spelen is de ISAE 3402 -standaard uitgegeven door de International Federation of Accountants (IFAC). Voor security en overige niet-financiële informatie is de ISAE ISAE 3000 -standaard uitgegeven. De ISAE-standaarden zijn ontstaan vanuit de wens van organisaties om meer inzicht en controle te hebben op uitbestede processen. Uitsluitend accountants waarvan de beroepsorganisatie aangesloten is bij de International Federation of Accountants (IFAC) mogen een ISAE-verklaring afgeven. Bij Conclude Accountants zijn dergelijke accountants in dienst en door de partnerovereenkomst met TÜV Nederland, kan TÜV deze diensten ook aanbieden aan hun klanten.  

Gespecialiseerd in third party assurance 

Conclude Accountants is een door de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) erkend accountantskantoor uit Utrecht. Bij Conclude Accountants werken gespecialiseerde accountants en adviseurs die kennis en professionaliteit combineren met ondernemerschap. Zij verrichten sinds 2004 zogenaamde third party assurance opdrachten - waaronder ook de ISAE 3402 audit valt - en zijn marktleider in Nederland en meest vooruitstrevende organisatie in Europa op dit gebied. Dit omdat zij werken met zelf ontwikkelde auditsoftware waarbij gebruik gemaakt wordt van Risk Intelligence. Conclude Accountants beschikt over een uitgebreide kennisdatabase voor diverse sectoren, zoals managed services, SaaS en datacenter providers. Door de partnerovereenkomst met TÜV Nederland, kunnen zij hun diensten nog breder inzetten en een toegevoegde waarde bieden bij de professionalisering van diverse sectoren. 

Efficiëntieslag 

TÜV Nederland is onderdeel van TÜV NORD GROUP en een van de voorlopers op certificering op het gebied van privacy en cybersecurity (denk aan ISO 27001, ISO 27701 en IEC 62443). TÜV Nederland heeft de ambitie om het dienstenpakket op het gebied van privacy en informatiebeveiliging verder te verbreden om zo nog meer een totaalpakket aan te kunnen bieden aan de markt. Het toevoegen van de ISAE-normen door middel van de partnerovereenkomst met Conclude Accountants is daarom een logische stap. Door de overlap met ISO 27001 en andere normen biedt het bovendien de unieke mogelijkheid om de audits gezamenlijk efficiënter uit te voeren waardoor de klant te maken krijgt met minder belasting op de eigen organisatie.   

Koen van der Aa, Manager Conclude

Conclude biedt assurance diensten aan op het gebied van governance, risk en compliance. Wij zoeken voortdurend naar ontwikkelingen in de markt en spelen hierop in met onze innovatieve producten. Zo wordt sinds 2017 gewerkt met een volledig geautomatiseerd controledossier; SOC assurance. Gedurende het volledige audit proces gaan wij uit van de kracht van uw organisatie, de bestaande processen en interne beheersing. Onze missie is om de auditwerkzaamheden efficiënt uit te voeren en de verstoring van operationele processen te minimaliseren. 

Vincent SchijvenInnovatiemanager TÜV Nederland: 

TÜV Nederland wil met haar diensten vooroplopen in de markt van certificering en keuring. Recent zijn we begonnen met het certificeren op de IEC62443, dé norm voor cybersecurity binnen de Operationele Technologie en nu kunnen we ook ISAE diensten aanbieden. Door dit partnership met Conclude hebben wij één van de grootste dienstverleners op dit gebied aan ons gebonden waar onze klanten van gaan profiteren. Ik ben dan ook trots op deze unieke partnership!  

Block Builder

Over Conclude

Conclude Accountants is een internationaal accountantskantoor dat zich richt op outsourcing assurance zoals ISAE 3402|SOC 1 en ISAE 3000|SOC 2. Wij volgen continue de laatste technologische trends en ontwikkelingen om de beste dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers.